Bioenergetika

Fülakupunktúra


ÁEEK (volt GYEMSZI-ETI, ENKK) vizsgára felkészítő szakképzés

BIOENERGETIKUS

Következő tanfolyamunk 2018. Június 15-én indul.

Időtartama: 6 nap (2 hétvége)

A bioenergetikus a bioenergia szintet befolyásoló tényezőket, az ember testének közvetlen környezetében levő energia és kémiai térben fellépő műszerekkel minimálisnak, szubtoxikusnak, határérték alattinak nevezhető behatásokat empirikus ismeretei alapján értékeli, majd a saját energiamezőjének felhasználásával a betege, kliense energiamezőjének befolyásolására törekszik.

A képzés elvégzésével a hallgató képessé válik az alábbi szakmai követelményeknek megfelelni:
- szakszerűen kikérdezni a beteget, tájékozódni a beteg anamnézisében,- feltérképezni a beteg, illetve közvetlen környezetének bioenergetikai szintjét,- feltérképezni a lakókörnyezet, használati tárgyak bioenergetikai szintjét,- az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat szakszerűen átadni,- hatékony kommunikációs technikákat alkalmazni,- információs, dokumentációs feladatokat ellátni,- összefoglalni a bioenergetika elméleti ismereteit,- az ember energiamezejének anatómiai és pathológiás ismereteit és működését rendszerezni,- a természetgyógyászati táplálkozástan energetikai vonatkozásait összefoglalni,- felsorolni a bioenergia mérésének lehetőségeit és megfogalmazni a bioenergia mérésének korlátait,- ismertetni a geopatikus, strukturális és anyagszerkezeti sugárzások lényegét, a sugárhatások csökkentésének lehetőségeit és korlátait.

Következő kurzusunk oktatási napjai:
I. hétvége: 2018. Június 15., 16., 17. (péntek, szombat, vasárnap)
II. hétvége: 2018. Június 29., 30. Július 1. (péntek, szombat, vasárnap)
Az oktatás minden nap 9-17h-ig lesz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A képzések helyszíne:
1066 Budapest, Zichy Jenő utca 37. Fszt. 1.

Részvételi díj: 60.000,- Ft

Oktató(k):
Árendás László , Természetgyógyász - Bioenergetikus,
az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) vizsgabizottsági tagja, vizsgaelnök

Czimeth István , Teológia, hittanár, Felnőtt-oktatási szakértő, Iskolafejlesztési-szakértő, pedagógus, Bibliaalapú lelki gondozó, alternatív pszichiáter, Parapszichológus, A parapszichológia szabadegyetemi doktora cím, Holisztikus Felnőttképzés díszdoktora cím tulajdonosa, Természetgyógyász

Követelmények:
1. A tevékenység gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- A beteg kikérdezése, tájékozódás a beteg anamnézisében.
- A beteg, illetve közvetlen környezetének bioenergetikai feltérképezése.
- A lakókörnyezet, használati tárgyak bioenergetikai feltérképezése.
- Tanácsadás.
- Bioenergetikai kezelés.
- Kommunikációs, információs, dokumentációs feladatok végzése.
- Beteg, kliens megfigyelés.

2. Szakmai követelmények - A hallgató legyen képes:
- szakszerűen kikérdezni a beteget, tájékozódni a beteg anamnézisében,
- feltérképezni a beteg, illetve közvetlen környezetének bioenergetikai szintjét,
- feltérképezni a lakókörnyezet, használati tárgyak bioenergetikai szintjét,
- az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat szakszerűen átadni,
- hatékony kommunikációs technikákat alkalmazni,
- információs, dokumentációs feladatokat ellátni,
- összefoglalni a bioenergetika elméleti ismereteit,
- az ember energiamezejének anatómiai és pathológiás ismereteit és működését rendszerezni,
- a természetgyógyászati táplálkozástan energetikai vonatkozásait összefoglalni,
- felsorolni a bioenergia mérésének lehetőségeit és megfogalmazni a bioenergia mérésének korlátait,
- ismertetni a geopatikus, strukturális és anyagszerkezeti sugárzások lényegét, a sugárhatások csökkentésének lehetőségeit és korlátait.

3. Gyakorlat:
- A bioenergetikai vizsgálatok, kezelések megtervezése, elvégzése, dokumentálása.

4. A szóbeli vizsga során az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolni:
- Az ember energiamezejének anatómiája, normális és pathológiás működése.
- Az aura és az energiaközpontok normális szerkezete extraszenzek tapasztalatai alapján.
- Az energiaáramlás zavarai a távol-keleti (kínai, indiai) orvosi elméletek alapján. Szerkezeti, színbeli stb. eltérések extraszenz tapasztalatok alapján.
- Ritmusok: akupunktúrás meridián ritmusok, asztrológiai hatások, bioritmusok energetikai hatása.
- Az energia (Prána, Chi) felvételét, áramlását kiegyensúlyozó módszerek: jóga, Chi-gong, Tai-chi, Do-in stb.
- Mentális technikák, szuggesztív, autoszuggesztív módszerek, imaginatív technikák energetikai hatása.
- Pozitív és negatív lelki beállítódás energetikai hatása.
- Tartós stressz energetikai hatása.
- Különböző, bioenergetika tárgykörébe tartozó technikák ismertetése.

5. A természetgyógyászati táplálkozástan energetikai vonatkozásai:
- Az egyoldalú táplálkozás, túlzott böjt, diéta, hiányállapotok energetikai hátrányai. Az ételek elkészítési módjának energiaszintre gyakorolt hatása - mikrohullám, túlnyomás, egyéb főzési módszerek, illetve a nyers koszt energetikai összehasonlítása).
- Az ételek tartósításának, tárolásának energetikai hatása.
- Alkati különbségek hatása az egyén számára legegészségesebb táplálék kiválasztása szempontjából (Ajurvéda stb.).
- A táplálkozás hatása a yin-yang egyensúlyra (makrobiotika).

6. A bioenergia mérésének lehetőségei és korlátai:
- Érzékelés a kliensre és a vizsgálóra hangolva.
- A bioindikátor használata. Ingák használata (Rayotest, Körbler-féle bioindikátor, Béky-féle isis inga stb.).
- Reflexkiváltáson alapuló módszerek. Omura gyűrűteszt, Nogier-féle ariculorcardialis reflex stb.
- Műszeres vizsgálatok bioenergiamérők, aurafényképezés.
- Ryodoraku, termovíziós felvétel stb.
- A radiesztézia elmélet, gyakorlat.
Geopatikus, strukturális és anyagszerkezeti sugárzások. A sugárhatások csökkentésének lehetőségei és korlátai
- A geopatikus sugárzások vizsgálatának történeti áttekintése.
- A Föld energetikai hálózata. Hartman, Curry háló.
- Föld alatti vízerek. Egyéb negatív sugárzások.
- Pozitív föld alatti sugárforrások.
- Egyéb természeti tárgyak (kövek, kristályok, növények) mint sugárforrások. Mesterséges tárgyak: csövek, vízvezeték, padlófűtés stb. mint negatív források. Körszimmetrikus és periodikus minták energetikai hatása. Egyéb strukturális sugárzások. Piramis, sztupa.
- Körbler-féle új homeopátia és egyéb rajzolt alakzatok energo-informatikai hatásán alapuló módszerek.
- A negatív és pozitív sugárzások élettani hatása. Növényeken végzett kísérletek.
- A sugárhatás csökkentésére alkalmazott módszerek.
- A különböző tradicionális bioenergetikai iskolák tanításának összevetése.

Részvétel feltétele:
Érettségi bizonyítvány, betöltött 18. életév.
A tanfolyam alapvizsgák nélkül is elvégezhető, de bioenergetika vizsgára jelentkezni csak az alapmodul vizsgák (egészségügyi és természetgyógyász) sikeres letétele után lehetséges.

Jelentkezés, helyfoglalás:
A tanfolyamra jelentkezni jelentkezési lap küldésével, és jelentkezési díj befizetésével lehet. Jelentkezési lapját kitöltheti és elküldheti, ha az oldal alján a "Jelentkezés" feliratra kattint. Tanfolyami jelentkezéssel kapcsolatos bővebb felvilágosítást a "Jelentkezés a tanfolyamokra" menüpontban olvashat.

Jelentkezési díj a tanfolyamra: 20.000,- Ft (Ez az összeg a részvételi díjba beleszámít.)
A részvételi díjból fennmaradó összeg a tanfolyam első napján, a tanítás megkezdése előtt fizetendő.
A jelentkezési díjat a képzést megelőző 15 napon belüli lemondás esetén nem fizetjük vissza, de időpont módosítási díj (3.000,- Ft) megfizetése mellett későbbi (vagy más) képzésre átvihető. Betegség esetén, orvosi igazolással a módosítás természetesen ingyenes.
Több mint 15 nappal a képzés kezdése előtt történő lemondás esetén 2.000,- Ft adminisztrációs díj levonása mellett a jelentkezési díj visszafizetésre kerülhet, illetve az időpont díjmentesen módosítható.

A jelentkezési díjat befizetheti:

1. személyesen, előre egyeztetett időpontban,

2. teljesítheti banki befizetéssel vagy átutalással
Bankszámla számunk:
dr. Ceffer István János e.v.
OTP Bank, 11773119-00457055-00000000
Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkezési lapon szereplő nevet és a tafolyam nevét.

Jelentkezési határidő: Amíg szabad hely van a tanfolyamra. (Minél hamarabb, annál biztosabb!)

----------------------------------------------------------------------------------------------

A szakmai vizsgára történő jelentkezés módja:
Vizsgáztatási joggal Magyarországon - minőségbiztosítási okokból - kizárólag az ÁEEK (volt GYEMSZI-ETI, ENKK) rendelkezik. A vizsgára jelentkezni csak az arra feljogosított oktatási intézmény által kiállított, a tanfolyam eredményes elvégzését igazoló irattal lehet.

A szakvizsgára jelentkezés feltételei:

* iskolai végzettség: érettségi
* egészségügyi modul igazolvány, vagy az egészségügyi végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata
* általános természetgyógyászati modul igazolvány fénymásolata
* tanfolyam elvégzését igazoló "Adatlap" eredeti példánya

A szakmai vizsga részei:

- Szóbeli vizsga: melynek tartalma átfogja a teljes tananyagot (lásd. 11/1997. (V.28.) NM rendelet!)
- Gyakorlati vizsga: melynek tartalma átfogja a teljes tananyagot (lásd. 11/1997. (V.28.) NM rendelet!)

A szakmai vizsga költsége 2018 évben: 44.600,- Ft

További információk:
Vereb-Kató Henriett
Telefon: 06 / 20 / 9777 – 661

Munkanapokon 9-18h-ig.

Az alábbi linkre kattintva kitöltheti és elküldheti jelentkezési lapját.
A jelentkezési lap megérkezését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot telefonon!

Jelentkezés